Op het Waterwoud kun je niet alleen genieten van het prachtige uitzicht over de Rotterdamse skyline. Als je afdaalt naar het water, ontdek je dat het Waterwoud ook een thuis biedt aan lokale flora en fauna. Vandaag in de spotlight: de bijzondere spindotterbloem.

De Spindotterbloem komt enkel in buitendijkse, zoetwater getijdengebieden voor. Deze plant is speciaal aangepast om te kunnen (over)leven in de wisselende waterstanden.  Het Eiland van Brienenoord is dus de ideale omgeving waarin ze kan overleven. De Spindotterbloem heeft in het stengelstuk één of meer elleboogvormige knikken met dikke, massieve stengelknoppen. Hierin ontwikkelen zich bladrozetjes, die uiteindelijk in spinvormige wortelkluwens veranderen. ’s Zomers vallen de stengels van de spindotter om en vergaan, waardoor de ‘dotterspinnen’ vrijkomen en door het water worden verspreid.

Het leven in getijdengebieden is leven in uitersten. Het ene moment verzuip je bijna en zo sta je weer op het droge. In deze situatie zijn de overlevingskansen voor kiemplanten klein. Maar de ‘dotterspinnen’ zijn in feite kant-en-klare, jonge plantjes waarmee de Spindotterbloem zichzelf ‘stekt’ en het probleem van de kieming omzeilt. We brengen vier bakken met Spindotters op de hoogwaterlijn aan en brengen deze unieke plant zo naar het getijdengebied, om zichzelf dan .

Categories: Waterwoud