Het idee voor Maaspoints kwam in 2018 tot stand in nauwe samenwerking tussen het jubilerende Van Oord en de Gemeente Rotterdam. Het 150-jarige Van Oord wilde een geste van blijvende aard aan de stad doen.

Gecombineerd met de visie van de Gemeente Rotterdam om de rivier waar mogelijk meer bij het wonen en recreëren in de stad te betrekken bracht beide wensen samen.

Vanuit de toekomstambities van het Maaspoints initiatief wordt in 2019 een Comité Maaspoints gevormd met enkele vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven. Samen zetten zij zich in om bij oplevering van een Maaspoint het ‘stokje’ door te geven voor een volgend Maaspoint. Daar heeft de Gemeente Rotterdam ook al enkele potentiële locaties voor geïdentificeerd.

Geïnteresseerden in een gesprek met het Comité Maaspoints om een bijdrage te leveren aan het volgende Maaspoint kunnen hier contact leggen.